با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مال حرام (گفت و شنود)

مال حرام (گفت و شنود)

گفت: از حقوق 87 میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان بیمه مرکزی چه خبر؟!
گفتم: بعد از لو رفتن ماجرا، مبلغ 200 میلیون تومان را به حساب دولت برگردانده‌اند.
گفت: یعنی همه پول‌های بی‌زبانی که از کیسه بیت‌المال دزدیده‌اند، همین مقدار بوده است؟ مگر فقط یک ماه 87 میلیون تومان حقوق گرفته بود؟! و مگر فقط همین یک نفر بود؟! و…
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو یک تلویزیون دزدیده بود، فردا «کنترل» آن را برای صاحب مغازه پست کرد و نوشت؛ «بفرمائید! این گوشی موبایل هم توی جعبه تلویزیون بود که برایتان پس می‌فرستم، چون مال حرام به ما نمی‌سازد»!

منبع: کیهان