با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
سود بانکی

سود بانکی

بانکها از پول وصولی اول جریمه را کسر می‌کند دوم سود خودشان را بر می‌دارند و سپس به بقیه موارد می‌رسند در حالی که این موضوع نه تنها مطابق با بانکداری بدون ربا نیست بلکه با بانکداری ربوی هم مطابق نیست چرا که حتی در بانکداری ربوی هم این کار را نمی‌کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، طهماسب مظاهری در برنامه مناظره عصر امروز اظهار داشت: بانک‌ها اصولاً از دو عامل تأثیر می‌پذیرند عامل اول مربوط به کارکرد و مدیریت بانک و ضوابط هیئت مدیره و همچنین قواعدی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌کند و عامل دوم مربوط به بیرون از نظام بانکی است که از طرف دولت تحمیل، تکلیف یا اجبار می‌شود یا مربوط به شاخص‌‌های کلان اقتصاد کشور است. وی افزود: عوامل بیرونی موثر بر بانک‌ها می‌تواند موضوع مناظره بعدی باشد و امروز روی محور اول صحبت می‌کنیم. رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: بانکها بایستی سود بانکی خود را اصلاح جدی کنند و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص کند. اما آنچه در خصوص سود بانکی اتفاق می‌افتد براساس نظام بانکداری بدون ربا نیست. مظاهری گفت: نظام بانکی فشار بیرون از بانک را بهانه می‌کند تا اصلاحات داخل بانکی را درست نکنند یکی از اصلاحات داخلی نظام بانکی نحوه محاسبه سود بانک است چرا که روش محاسبه سود بانکی ناصحیح است. وی افزود: بانکها از پول وصولی اول جریمه را کسر می‌کند دوم سود خودشان را بر می‌دارند و سپس به بقیه موارد می‌رسند در حالی که این موضوع نه تنها مطابق با بانکداری بدون ربا نیست بلکه با بانکداری ربوی هم مطابق نیست چرا که حتی در بانکداری ربوی هم این کار را نمی‌کنند. رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: شرکت‌داری برای بانکها مضر است چرا که باید ببینیم بانکها به شرکت‌های خودشان با چه ضوابطی وام می‌دهند در حالی که از دیگران وثیقه‌های سنگین می‌گیرند اما برای شرکت‌های زیر مجموعه‌ خودشان سهل می‌گیرند. مظاهری گفت: بانکها باید با تولید‌کنندگان شریک باشند سودشان باید همراه با سود تولید‌کنندگان باشد در حالی که در سال 90 و 91 تولید‌کنندگان وضعشان بد شد اما بانکها وضعشان خوب شد. وی در پاسخ به سؤال نظرسنجی این برنامه گفت: من با کاهش نرخ مؤثر هزینه سود به نفع تولید‌کنندگان واقعی کشور موافقم چرا که در شرایط تورم 40 درصدی تولید شکل نمی‌گیرد و در واقع مقصر کسی است که این تورم را به وجود آورده و همه هم او را می‌شناسند.
منبع: اجتهاد